Tutora de estudios de la escuela profesional de Arte y Diseño de Vic

(Català) Per segon any consecutiu em pogut gaudir de la oportunitat de fer un taller de gestió creativa a la escola, que em penses de:

1 – Que aporta la dinàmica del taller de gestió de la creativitat els estudiants, segons la teva opinió?

La dinàmica que fas servir en el taller de gestió, detecto que ajuda als estudiant a confiar en ells mateixos per ser capaços d’arribar a resoldre problemes, no només a nivell de disseny, sino en tota l’organització prèvia fins arribar a aconseguir portar a terme el projecte. A més a més, aprenen a treballar en equips i a gestionar-se entre ells.

2- Consideres que aporta una visió afegida al contingut lectiu del curs?

Sobretot aporta la part de realització pràctica i la posada en escena d’una metodologia de treball. No ens quedem només en les explicacions teòriques, ho fem.

3- Quines capacitats diries que més es treballa en el taller?

La capacitat d’escoltar, de treballar en equip, d’autoconfiança, de trobar-se amb problemes reals i ser capaços de gestionar-los de manera positiva.

4- Creus que el mètode es pot fer servir i dinamitzar per altres professor?

Si, es pot treballar des de moltes altres assignatures. La meva (Introducció al disseny) és més teòrica i considero que està bé afegir-hi aquest taller per dinamitzar la classe i posar en pràctica la teoria. Però des de les assignatures de Projectes també es podria treballar en aquesta dinàmica.

5- Tu, vas arribar a trobar la metodologia, com?

Vaig coneixer la metodologia, perque anteriorment ja havíem fet un taller de “Design Thinking” i va anar bé. Un professor em va passar les teves referències i em va semblar que també podria encaixar dins el temari de l’assignatura.

6- Qui consideres que te la necessitat de conèixer aquest tipus de metodologies alternatives i la capacitat d´incorporar-les a les seves àrea: directors d´escoles, professorat amb assignatures , alumnes, pares, o tutors…

Cada vegada s’està parlant més de l’educació per projectes. En aquests moments ja ens comencem a conscienciar tots (professors, alumnes, pares, directors…) de la importància de canviar les metodologies pedagògiques. Per tant, està bé que tothom conegui aquestes metodologies, però potser començaria per adreçar-ho a la comunitat educativa en general: equip directiu, professors i alumnes.

Moltes gracies Cristina per la teva incondicional aportació.